Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Från och med den 1 januari 2018 innehåller denna sida Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionens officiella anslagstavla.

På denna sida kommer Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen att publicera tillkännagivanden av justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
Tillkännagivanden som satts upp på den fysiska anslagstavlan och som behöver vara anslagna även efter årsskiftet finns redan nu visade på denna sida och kommer så vara fram till dess överklagandetiden har gått ut (läs mer under menyn Överklaga beslut).

Kungörelser

Anslag

Senast uppdaterad den 9 januari 2018