Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Från och med den 1 januari 2018 innehåller denna sida Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionens officiella anslagstavla.

På denna sida kommer Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen att publicera tillkännagivanden av justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Senast uppdaterad den 30 januari 2018