Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands kungörelser och tillkännagivande ska enligt förbundsordningen anslås för kännedom på Linköpings kommuns anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 hittar du dem här.

Senast uppdaterad den 22 januari 2018