Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands kungörelser och tillkännagivande ska enligt förbundsordningen anslås för kännedom på Linköpings kommuns anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 hittar du dem här.

Senast uppdaterad den 22 januari 2018