Arbete på väg

För att använda Linköpings kommuns mark i till annat än den är avsedd för krävs tillstånd. Det krävs alltid markupplåtelse eller grävtillstånd, i de flesta fall också en trafikanordningsplan.

Markupplåtelse 

Markupplåtelse ska sökas då yta ovan jord ska tas i anspråk. Ansökan skickas till Polismyndigheten vilken sedan ber kommunen om yttrande i frågan. Markupplåtelse regleras i ordningslagen (SFS 1993:1617). Markupplåtelse krävs exempelvis för en uteservering eller en byggnadsställning på kommunens mark. Markupplåtelse behöver inte sökas för torghandel.

Grävtillstånd

Grävtillstånd ska sökas då ordinarie ytskikt ska brytas. All typ av grävning kräver ett grävtillstånd och ofta krävs också markavtal, exempelvis för ledningsrätt. Grävtillståndet ger rätt att bryta kommunens mark men ställer också krav på hur ytan ska återställas.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplan (även kallt TA-plan eller TA-tillstånd) ska sökas då ett arbete eller arrangemang ska göras på en yta på eller i närheten av kommunens vägar. Vägar innefattar förutom körbana för bil även trottoar, gångbana/väg och cykelbana/väg. En trafikanordningsplan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. En skiss som visar utmärkningen ska bifogas ansökan. Skissen bör vara framtagen digitalt för enklare hantering och redigering.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 december 2017