Bredband och IT

Inom Linköpings kommun är det politikerna som är styrande för det löpande arbetet med bredband, it och digitala tjänster.

Bredband

Inom ramen för kommunens it-infrastrukturprogram 2010-2014 har kommunen satsat egna medel för att bygga fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden. Totalt har elva stamnätslinjer byggts.

Till dessa stamnät kan hushåll och företag ansluta sig för en rimlig kostnad genom så kallade byalagsprojekt. I mars 2015 hade drygt 50 byalagsprojekt omfattande 1 900 hushåll och företag anslutits.

En uppföljning av kommunens it-infrastrukturprogram för 2010-2014 redovisades för kommunstyrelsen den 16 juni 2015. I samband med detta beslutades att ett nytt ut-infrastrukturprogram skulle arbetas fram, som ska fokuseras på att stimulera utbyggnaden av mobila bredbandsnät.

Effektstudie om bredband

En effekt­studie har genom­förts för att få kunskap om vilka effekter kommunens bredbands­satsning haft för hushåll och företag på landsbygden.

Ökad användning av internet för media och underhållning är den tydligaste trenden hos hushållen. Nästan hälften av de hushåll och företag som medverkade i studien (ca 400) använder s.k. ip-telefoni via fibernätet istället för via det analoga kopparnätet. Studien visar också att förvärvsarbete hemifrån ökat och att resor med bil minskat i viss mån tack vare fibernätet. Företagen anser att framtids­tron förbättrats och uttrycker att arbetet har förenklats.

It och digitala tjänster

Inom ramen för kommunens digitala agenda (2012-2015) genomförs varje år en mängd it- och kommunikationsrelaterade insatser som är till nytta för kommunens verksamhet och den service som kommunen erbjuder till de som bor, arbetar, studerar eller bedriver näringsverksamhet i kommunen.

De prioriterade insatsområdena i agendan är att:

  • Öka den digitala delaktigheten och kompetensen
  • Minska det ekologiska fotavtrycket
  • Främja forskning, innovation och entreprenörskap
  • Fortsätta integrera IT i det pedagogiska lärandet
  • Höjd kvalitet inom vård och omsorg
  • Bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun

Läs gärna mer om den Digitala Agenda för Linköping och tillhörande handlingsplaner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016