Avveckling av kopparnätet

TeliaSonera AB har informerat kommunen om att de har för avsikt att avveckla kopparnätet vid nio telestationer i Linköpings kommun.

Totalt berörs 480 hushåll och företag som är anslutna till telestationerna i Brink, Bjärka-Säby, Drögshult, Fillinge, Hjälmsäter, Ringås, Skuggebo, Törnevalla samt Östra Skrukeby.

Höga kostnader, bristande tillgång till reservdelar och ökade behov av bredbandskapacitet hos kunderna anges som skäl till avvecklingen.

De hushåll och företag som berörs kommer att informeras om den förestående avvecklingen under maj månad 2016. I samband med detta kommer TeliaSonera att erbjuda mobila lösningar för telefoni och bredband, som kommer att installeras under hösten och vintern 2016. Övergången beräknas vara slutförd per den 31 mars 2017. 

För mer information om avveckling samt ersättningslösningar hänvisas till den operatörsneutrala kundtjänst som upprättats för ändamålet:

Operatörsneutral kundtjänst

Telefon: 010 -130 79 00

I samtliga berörda områden har kommunen byggt fiberbaserade stamnät. Genom så kallade byalagsprojekt kan hushåll och företag ansluta sina fastigheter till fibernätet. För mer information om hur detta går till hänvisas till Utsikt Bredband AB hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016