Den Gröna IT-kommunen

Linköping har, som en av de första kommunerna i Sverige, blivit certifierat för Grön IT. Linköping har även undertecknad den europeiska deklarationen The Green Digital Charter.

Det huvudsakliga syftet med dessa initiativ är att visa att kommunen kommer att arbeta aktivt med att använda strömsnåla produkter, förbruka mindre papper för utskrift, och liknande åtgärder för att minska den negativa miljöpåverkan som användningen av IT- och kommunikationsutrustning kan innebära.

Kommunen har även för avsikt att använda IT- och kommunikationsteknik i olika typer av lösningar och sammanhang för att minska kommunens, hushållens och företagens energiförbrukning och utsläpp (av ex. koldiioxid) som helhet.

För att lyckas i denna strävan behöver kommunen vara öppen för att testa nya innovativa tekniska lösningar och att etablera olika typer av partnerskap och samarbeten för att öka spridningen av s.k. Gröna IT-lösningar som kan bidra till en bättre miljö.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016