ISO-certifierad IT

Som första svenska kommun har Linköping ISO-certifierat sin IT. Genom att ansluta oss till den internationella standarden för Service Management (ISO/IEC 20000) räknar vi med att kunna ge ännu bättre service till medborgarna samt sänka våra kostnader tack vare högre effektivitet.

För Linköping är certifieringen ett logiskt steg i en medveten strävan att gå från traditionell förvaltning till en serviceorganisation. För att kunna höja tillgängligheten och servicen ytterligare för medborgare och näringsliv är ett modernt, kvalitetspräglat och effektivt IT-stöd grundläggande.

Den kanske viktigaste fördelen med ISO/IEC 20000-standarden är att den har tydlig koppling till hela organisationens mål och styrning. Det säkerställer att IT verkligen stöttar kunderna i vardagen för att verksamhets- och affärsmål ska kunna nås. Bland annat finns tjänstestyrning och kontinuerligt förbättringsarbete inbyggt i arbetssättet.

Fakta, ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 är en internationell standard som beskriver hur tjänster tillhandahålls med kundfokus, hög kvalitet och effektivitet. Standarden bygger på ett processbaserat arbetssätt med ständiga förbättringar. Linköpings kommun är den första offentliga aktören bland kommuner, landsting, statliga myndigheter och verk i Sverige som certifieras. Bakom certifieringen står ISO (International Organization for standardization). Certifieringen har genomförts av Det Norske Veritas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016