Kommunens bredbandsprojekt

I Linköpings kommun pågår en ständig utbyggnad av fasta och mobila bredbandsnät. Merparten av dessa projekt genomför bredbands-leverantörerna på egen hand, men det genomförs även bredbandsprojekt där kommunen har en mer central roll.

Inom ramen för kommunens it-infrastrukturprogram 2010-2014 har kommunen satsat egna medel för att bygga fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden.

Till dessa stamnät kan hushåll och företag ansluta sig för en rimlig kostnad genom så kallade byalagsprojekt. Ambitionen är även att utbyggnaden ska bidra till ökad tillgång av mobila bredbandsnät genom att mobiloperatörerna kan använda de fibernät som kommunen byggt.

Utbyggnaden har genomförts i tre etapper i följande områden:

 • Skeda Udde – Brokind
 • Vreta Kloster – Västerlösa
 • Gistad – Rystad
 • Berg  – Sandvik
 • Sjögestad – Gammalkil
 • Nykil – Ulrika
 • Arnebo – Hulta
 • Ljung – Borensberg
 • Östra Skrukeby – Lillkyrka
 • Skeda Udde - Haraldsbo - Hulta
 • Vårdsberg - Askeby - Örtomta.

Områdesnät

Bredbandsleverantörer såsom Utsikt Bredband AB och Telia AB erbjuder så kallade byalagskoncept som innebär att boende och företagare går samman för att bygga områdesnäten och ansluta sina fastigheter till de stamnät som bland annat kommunen byggt. På så sätt kan anslutningskostnaden hållas på en rimlig nivå.

På sidan ”Så här ansluter man sig” beskrivs i stora drag hur man går tillväga för att genomföra ett byalagsprojekt och få tillgång till fiberbaserat bredband. Notera att variantioner i leverantörernas erbjudande kan förekomma.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016