Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Arnebo - Hulta

Mellan Arnebo och Hulta har Linköpings kommun och Utsikt Bredband AB byggt en fiberbaserad stamnätslinje. Stamnätslinjen är en del av Utsikt stadsnät. De områden som berörs är i första hand Arnebo, Fjälla och Hulta.

Utmed stamnätlinjens sträckning har ett flertalet brunnar placerats. Brunnarnas placering redovisas i kartor. Till dessa brunnar kan områdesnät med hushåll och företag anslutas. Hur detta går till beskrivs i 10 steg på sidan "Så här ansluter man sig".

Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016