Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Östra Skrukeby - Lillkyrka

Mellan Östra Skrukeby och Lillkyrka har Linköpings kommun och Utsikt Bredband AB byggt en fiberbaserad stamnätslinje. Stamnätslinjen är en del av Utsikt stadsnät. De områden som berörs är i första hand Östra Skrukeby, Lillkyrka och Markeby/Eggeby.

Utmed stamnätlinjens sträckning har ett flertalet brunnar placerats. Brunnarnas placering redovisas i kartor. Till dessa brunnar kan områdesnät med hushåll och företag anslutas. Hur detta går till beskrivs i 10 steg på sidan "Så här ansluter man sig" .

Projektet delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016