Organisation för IT

I Linköping är IT- och kommunikationsutvecklingen prioriterad. Det finns ett stort engagemang bland både politiker och tjänstemän om hur IT ska utvecklas för att bidra till största möjliga samhällsnytta.

IT-organisationens uppdrag är att "säkerställa strategisk och operativ verkställighet inom IT-området" vilket i huvudsak innefattar två delar:

  • Att säkerställa att de IT-stöd som kommunen redan förfogar över förvaltas och utvecklas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
  • Att ta initiativ till att nödvändiga utvecklingsinsatser genomförs inom kommunens samtliga förvaltningar.

För att leda och samordna detta arbete finns en IT-strategisk funktion etablerad. Funktionen består av representanter från kommunens förvaltningar, säkerhetsfunktionen, juridikfunktionen samt ekonomi och upphandling. Den IT-strategiska funktionen leds av kommunens IT-strateg.

På varje förvaltning finns även lokala arbetsgrupper etablerade som ansvarar för utvecklingsinsatser inom IT-området som berör den egna förvaltningen.

Det finns också två politiskt beslutade IT-program vars genomförande avdelningen avsvarar för:

  • Linköpings kommuns IT-infrastrukturprogram 2010-2014
  • Linköpings kommuns Digitala Agenda 2012-2015

Programmen följs upp och rapporteras till Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder minst en gång per år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016