Samverkansnätverk

Linköpings kommun medverkar aktivt i flertal regionala, nationella och internationella samarbetsnätverk inom IT.

IT-e

Det regionala nätverket IT-e består av representanter från samtliga kommuner och landstinget i Östergötland. IT-e har ett formellt uppdrag från regionförbundet Östam (K15-gruppen) att ansvara för den regionala IT-utvecklingen. Inom nätverket genomförs IT-projekt som är av regionalt intresse.

Nätverket för eHälsa

Det regionala nätverket för eHälsa är en regional samordningsgrupp som syftar till att genomföra IT-relaterade insatser inom vård och omsorgsområdet.

Nätverket består av represen­tanter från Landstinget i Östergötland och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet, samt IT-chefsnätverket (IT-e).

En handlingsplan arbetats årligen fram som beskriver de insatser som planeras att genomföras under det kommande året. Landstinget, samtliga kommuner och LÄNS-SLAKO står bakom handlingsplanen.

Sambruk

Ett 80-tal kommuner är medlemmar i det nationella samarbetsnätverket Sambruk. Linköping är en av dessa kommuner. Deltagarna är jämt spridda över hela landet och är representerade av såväl kommuner i glesbygd som i storstad. Ledorden är ökad produktivitet med bibehållen eller högre kvalité, ökad tillgänglighet och sänkta kostnader för att producera och leverera framtidens e-tjänster.

Eurocities Knowledge Society Fora

Linköpings Kommun är genom sitt medlemskap i det tematiska forumet Knowledge Society Fora en associerad partner i Eurocities. Eurocities är ett europeiskt nätverk för Europas storstäder och nätverket arbetar tvärsektoriellt inom sju tematiska forum.

Knowledge Society Fora är inriktat på samverkan inom ramen för IT och 24-timmarskommunen. Inom nätverket tas en rad initiativ genom olika tematiska arbetsgrupper. Initiativen rör aktiviteter som europeiska samverkansprojekt, internationella enkätundersökningar, framtagande av deklarationer etcetera.

Linköpings Kommun har bland annat undertecknat den deklaration om eRättigheter som tagits fram inom forumet. Deklarationen om eRättigheter, vars intentioner ligger i linje med intentionerna i kommunens eProgram, är ett instrument för kommuner att fastställa och bekräfta sitt åtagande att erkänna och effektivt skydda alla medborgares rättigheter i kunskapssamhället.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016