Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställ nybyggnadskarta

Här får du information om hur du beställer en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan innehåller information om:

 • Fastighetsgränser
 • Rättigheter
 • Planbestämmelser
 • Bebyggelse och topografi
 • Förbindelsepunkter för vatten och avlopp
 • Fjärrvärme och el
 • Höjdavvägda punkter.

Till nybyggnadskartan hör en beskrivning. Den innehåller information om de objekt som framgår av kartan, kontaktpersoner för ledningar med mera.

Kommunlantmäteriet upprättar efter beställning nybyggnadskartor. Den avgift du betalar för nybyggnadskartan regleras i en taxa som bygg- och miljönämnden fastställer. Vid oklarhet om vilken karttyp som krävs (A-karta, B-karta eller C-karta) kontakta din bygglovshandläggare.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 januari 2018