Beställ nybyggnadskarta

Här får du information om hur du beställer en nybyggnadskarta.

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsgränser, rättigheter, planbestämmelser, bebyggelse och topografi, förbindelsepunkter för vatten och avlopp, fjärrvärme och el samt höjdavvägda punkter.

Till nybyggnadskartan hör en beskrivning. Den innehåller information om de objekt som framgår av kartan, kontaktpersoner beträffande ledningar med mera.

Kommunlantmäteriet upprättar efter beställning nybyggnadskartor. Den avgift du betalar för nybyggnadskartan regleras i en taxa som Bygg- och miljönämnden fastställer. Vid oklarhet om vilken karttyp som krävs kontakta din bygglovhandläggare.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 januari 2017