Linghem, Manstorp

Tomtförmedlingen släppte 21 småhustomter med äganderätt i Linghem, Manstorp på Ärtsångarevägen & Kärrsångarevägen till kunderna som är anmälda i Tomtförmedlingens kundregister den 22 april 2016.
Sista dag att lämna in intresseanmälan till tomterna var den 9 maj.
Under V 20 kommer information, fördelning och reservationer starta.
Alla 21 tomterna är sålda!


Läge & service

Områdesbeskrivning Linghem 

Information om tomterna

Tomterna fördelas först till Tomtförmedlingens kunder och de tomter som eventuellt blir kvar blir tillgängliga för nytillkomna i tomtkön och presenteras då nedan i tabellen "Fastighetsbeteckning, storlek, prisuppgifter".
Tomterna säljs i befintligt skick. 
5 stycken tomter ligger vid Ärtsångarevägen.  
De andra16 tomterna ligger på Kärrsångarevägen.
Samhällsbyggnadsnämnden har satt tomtpriset till 650 000:-
Tomterna är byggklara prel. september 2016.
Gränsmarkeringar med pinnar sker i september på grund av att man är i full gång att anlägga lokalgatorna.

Besöka tomtområdet Besökare kan vistas på plats under helgen 30/4-1/5. Angående visningshelgerna är det trots allt en byggarbetsplats som man beträder på egen risk samt att man inte får köra in bilen i området.

Alla 21 tomter är nu sålda!

 

 

Fastighetsbeteckning
Storlek m2    Pris SEK           Övrigt     
 (Ä) Gällstad 1:286  1107 650 000:-  SÅLD 
 (Ö)   Gällstad 1:287  1158 650 000:-   SÅLD 
 (Aa) Gällstad 1:288  1098 650 000:-   SÅLD  
 (Ab)   Gällstad 1:289  1095 650 000:-   SÅLD 
 (Ac)   Gällstad 1:290    955 650 000:-   SÅLD  
 (1.)   Gällstad 1:295    971 650 000:-   SÅLD  
 (2.)   Gällstad 1:296    862 650 000:-   SÅLD  
 (3.)   Gällstad 1:297    951 650 000:-   SÅLD 
 (4.)   Gällstad 1:298  1099 650 000:-   SÅLD  
 (5.)   Gällstad 1:299  1067 650 000:-   SÅLD 
 (6.)   Gällstad 1:300  1004 650 000:-   SÅLD  
 (7.)   Gällstad 1:301  1061 650 000:-   SÅLD  
 (8.)   Gällstad 1:302  1014 650 000:-   SÅLD  
 (9.)   Gällstad 1:303  1165 650 000:-   SÅLD  
(10.) Gällstad 1:304   1343 650 000:-   SÅLD  
(11.)   Gällstad 1:305     991 650 000:-   SÅLD  
(12.)   Gällstad 1:306     938 650 000:-   SÅLD  
(13.)   Gällstad 1:307   1052 650 000:-   SÅLD  
(14.)   Gällstad 1:308   1001 650 000:-   SÅLD  
(15.)   Gällstad 1:309   1239 650 000:-   SÅLD 
(16.)   Gällstad 1:310   1209 650 000:-   SÅLD 

 

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen.
Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51. E-post: lisa.bjork

 

 

Regler för byggnation

 

 

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Alla köpare av tomt i detta område måste ansluta sig till det befintliga fjärrvärmenätet.

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc.  

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området, Jonas Sjöholm, telefon 013-26 30 56. E-post: Jonas Sjoholm

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten kommer att finnas i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till E-post: Tobias Dahlqvist  eller på telefon: 013-29 46 52.

 

Prospekt från våra prenumeranter

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2016