Maspelösa

Alla 8 tomter är nu sålda i Maspelösa.


Fastighetsbeteckning       Storlek     Pris                Övrigt               
Maspelösa 1:22 1345 kvm 450 000:- SÅLD
Maspelösa 1:23 1680 kvm 450 000:- SÅLD
Maspelösa 1:25 1530 kvm 450 000:- SÅLD
Maspelösa 1:26 1487 kvm 450 000:- SÅLD
Maspelösa 1:27 1075 kvm 450 000:- SÅLD
Maspelösa 1:28 1230 kvm 450 000:- SÅLD
Maspelösa 1:29 1050 kvm 450 000:- SÅLD
Maspelösa 1:32 1410 kvm 450 000:- SÅLD

 
Fotograf: Anna Call

 Läge & service

Maspelösa är en småort i Vreta klosters församling i Linköpings kommun, belägen ca 5 km väster om Ljungsbro och 25 minuter (1,9 mil) från Linköping. Bebyggelsen består av villor.

Bilder från området Foto: Anna Call

 

Information om tomterna

Totalt är det 8 småhustomter i området. Tomterna är byggklara. Gatorna ska vara färdigställda.

Maspelösa 1:22 SÅLD
Maspelösa 1:23 SÅLD
Maspelösa 1:25 SÅLD
Maspelösa 1:26 SÅLD

Maspelösa 1:27 SÅLD
Maspelösa 1:28 SÅLD

Maspelösa 1:29 SÅLD
Maspelösa 1:32 SÅLD

Om du vill köpa en av de lediga tomterna så kontaktar du Tomtförmedlingen. De krav vi ställer är att du anmäler dig till Tomtförmedlingen och betalar anmälningsavgiften som är 300:- Du får tomten reserverad i max 6 veckor. Reservationen är inte bindande.

 

 Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

 

 

Området räknas som lågradonmark. Byggnader kan grundläggas utan hänsyn tagen till radonskyddande eller radonsäker grundläggning.

Höjd för färdigt golv är satt för respektive tomt. Tomter ska fyllas upp enligt höjdsatt ritning för att hantering av markvatten ska fungera tomterna emellan. 

 

Regler för byggnation

De aktuella fastigheterna i Maspelösa omfattas av detaljplan APL P79- en avstyckningsplan från 1929 som inte reglerar byggrätter. Någon uppgift om byggrätt kan inte anges. Bygglovskontoret fattar beslut om byggrätt vid lovprövning. Frågor kan ställas till kundtjänst på Drottninggatan 45, tel 013-206400 som vidarebefordrar frågorna till Bygglovskontoret. Eller så pratar du med din husförsäljare som hjälper dig med frågor gällande bygglov, bygganmälan.

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Uppvärmning ska ske med vattenburet eller luftburet system.

 

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området: Jonas Sjöholm, telefon 013-26 30 56. E-post: Jonas Sjoholm

Köpare väljer själv adress. Kontakta Gun Mellberg, Kommunlantmäteriet tel: 013-20 61 02.

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten finns i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till Tobias Dahlqvist  eller på telefon: 013-29 46 52.

Anslutningsavgiften kommunalt vatten och avlopp tillkommer på köpeskillingen av tomt.
Tekniska verken har tidigare fakturerat kommunen för denna avgift.

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2017