Ringstorp

Ringstorp är en småort i Linköpings kommun. Alla tomter är nu sålda.

 

Läge & service

Ringstorp är en småort i Linköpings kommun. Som ligger cirka 25 km från Linköping.
Förskola och lågstadium finns i Örtomta ca. 5 km från Ringstorp.
Bad Vid sjön Hövern ca 2 km från Ringstorp finns friluftsbad.

Information om tomterna

Det lämpar sig att bygga sutterängshus (sluttningshus) på tomterna. Följande storlek har tomterna:

(C) 2:4: 822 kvm RESERVER

(D) 2:5: 937 kvm SÅLD

(F) 2:7:1009 kvm. SÅLD

I tomtpriset ingår anläggningsavgift för dagvatten och pumpstation samt anlagd gemensam tillfart).

Tomtpris: 90.000:-

Information om tomterna

 

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen. Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51. E-post: Lisa Björk

 

 

Regler för byggnation

 

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

Hur ansöker jag om bygglov?

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc.  

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området:

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten finns i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till Tobias Dahlqvist  eller på telefon: 013-29 46 52.

Anslutningsavgiften kommunalt vatten och avlopp tillkommer på köpeskillingen av tomt.
Tekniska verken har tidigare fakturerat kommunen för denna avgift.

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 mars 2017