Sturefors, Norrberga, etapp 2

Vi kommer att släppa 23 småhustomter i Sturefors, Norrberga med äganderätt i slutet på april 2017.

Sturefors slott Foto: Erik G Svensson 

Läge & service

 

Information om tomterna

Tomterna kommer att släppas under våren i slutet på april 2017 till Tomtförmedlingens kunder. Utskicket skickas till den e-postadress kunden har anmält till Tomtförmedlingen och de tomter som eventuellt blir kvar blir tillgängliga för nytillkomna i tomtkön och presenteras då nedan under Övrigt, "Till salu" i Fastighetsbeteckning, storlek & prisupgifter.
Tomterna säljs i befintligt skick. 
Det tillkommer anslutningsavgifter.
Eventuell uppfyllnad på tomterna kan behövas som bekostas av köpare.
Tomtpinnar kommer vara uppsatta av Kommunlantmäteriet.
Tomterna är byggklara.
Tomtpriset är satt av Samhällsbyggnadsnämnden till följande: 600 000:-.

Tomterna ligger på Bigarråvägen och Morellvägen. 
Fastighetsbeteckning på tomterna  är Norrberga 1:391-1:392. Norrberga 1:394-1:414.

 

 

Intresseanmälan till tomt

 

Fastighetsbeteckning          Storlek m2   Pris SEK            Övrigt       
(Fig.1) Norrberga 1:391  855 600 000:-  
(Fig.2) Norrberga 1:392  858 600 000:-  
(Fig.4) Norrberga 1:394  888 600 000:-  
(Fig.5) Norrberga 1:395  900 600 000:-  
(Fig.6) Norrberga 1:396  991 600 000:-  
(Fig.7) Norrberga 1:397  888 600 000:-  
(Fig.8) Norrberga 1:398  900 600 000:-  
(Fig.9) Norrberga 1:399  1111 600 000:-  
(Fig.10) Norrberga 1:400  912 600 000:-  
(Fig.11) Norrberga 1:401  868 600 000:-  
(Fig.12) Norrberga 1:402  935 600 000:-  
(Fig.13) Norrberga 1:403  900 600 000:-  
(Fig.14) Norrberga 1:404  1069 600 000:-  
(Fig.15) Norrberga 1:405  869 600 000:-  
(Fig.16) Norrberga 1:406  913 600 000:-  
(Fig.17) Norrberga 1:407  980 600 000:-  
(Fig.18) Norrberga 1:408  900 600 000:-  
(Fig.19) Norrberga 1:409  906 600 000:-  
(Fig.20) Norrberga 1:410  999 600 000:-  
(Fig.21) Norrberga 1:411  985 600 000:-  
(Fig.22) Norrberga 1:412  910 600 000:-  
(Fig.23) Norrberga 1:413  893 600 000:-  
(Fig.24) Norrberga 1:414  921 600 000:-  

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen.
Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51.
E-post: Lisa Björk

 

 

Regler för byggnation

 

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Alla köpare av tomt i detta område måste ansluta sig till det befintliga fjärrvärmenätet.

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc.  

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området: Tobias Dahlqvist , telefon 013-29 46 52. E-post: tobias.dahlqvist@linkoping.se

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten finns i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till Tobias Dahlqvist  eller på telefon: 013-29 46 52.

Köpekontrakt

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 mars 2017