Vikingstad

Vikingstad, Bankeberg 11:139


 

Läge & Service

Bilder från området

Fyra tomter i Vikingstad

 

 

Information om tomterna

Detaljplanen i Vikingstad överklagades till Mark och miljööverdomstolen som i slutet av oktober 2017 meddelade att de inte lämnar prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.

Tidsplanen just nu är att vägar och vatten ska byggas ut med byggstart i februari. De har en byggtid på 1,5 år. Ungefär när de är klara, förhoppningsvis sommaren 2019, kan byggnationer på de fyra småhustomterna påbörjas.

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till: Stefan Samuelsson , telefon 013-20 64 09. E-post: stefan.samuelsson@linkoping.se

Fastighetsbeteckning        Storlek kvm  Pris SEK             Övrigt             
Tomt 1.  ca 1060    
Tomt 2.   ca 1030    
Tomt 3.   ca 1000    
Tomt 4.  ca 1000    
       

 

 

Vem bygger i närområdet

 

Markförutsättningar

 

Regler för byggnation

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Alla köpare av tomt i detta område måste ansluta sig till det befintliga fjärrvärmenätet.

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc

 

Särskilda förutsättningar och anslutningsavgifter

 

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till: Stefan Samuelsson, telefon 013-20 64 09. E-post: stefan.samuelsson@linkoping.se

  

Vilkor och köp

Stefan Samuelsson, telefon: 013-20 64 09. E-post: stefan.samuelsson@linkoping.se

 

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 december 2017