Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Energitips för företag

För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla bidra. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen. Företag som använder mer än 300 MWh energi om året kan få stöd för att göra en energikartläggning.

energibilder

 

Handelsföretag

Butikslokaler använder energi genom uppvärmning, kyla, ventilation och belysning. Men förutom den egna användningen har handeln också en möjlighet att påverka konsumentens energianvändning genom tydlig information om produkternas energianvändning.

Belysning

Belysning handlar inte enbart om att lysa upp en lokal - belysning används också för att framhäva och exponera en vara. Det är viktigt för en välkomnande atmosfär och för personalens välbefinnande. 

Genom att byta till flimmerfria högfrekvensdon sparar man inte bara pengar på minskad energianvändning. Flera studier visar att människor mår bättre och har lättare att klara synuppgifter i flimmerfritt ljus. I äldre butiker finns med moderna belysningssystem en potential att spara upp emot 50 procent av den energi som allmänbelysningen står för.

Genom EU:s ekodesigndirektiv blir det inom några år förbjudet att sätta vissa typer av lampor på marknaden. Den vanliga glödlampan har fasats ut enligt en särskild tidtabell där de mest energikrävande sorterna redan försvunnit.

Ventilation

Ventilation i butikslokaler skiljer sig i princip inte från den i andra byggnader. I butiker finns en risk att man försöker ventilera bort värme som alstras genom till exempel belysning istället för att anpassa uppvärmningen. Du kan spara pengar och energi genom att se över ventilationssystemets styrning och försäkra dig om att ventilationen bara är på när det bedrivs verksamhet i lokalerna.

Det är också viktigt att utföra regelbundet underhåll på kanaler och filter, både med tanke på luftkvaliteten och på energianvändningen. Att återvinna värme ur den förorenade ventilationsluften är naturligtvis mycket bra ur energisynpunkt.

Hemelektronik- och vitvarubutik

Dagens konsument är mer miljömedveten och vill handla mer klimatsmart än tidigare, och gör det också. Som energimedveten handlare kan du idag skaffa dig en konkurrensfördel. Skylta med produktens energianvändning och informera om konsekvenserna av konsumentens val. Energimärkningen är ett verktyg som ger konsumenten en bra vägledning till ett energismart val när det är dags att köpa nya vitvaror. Du kan läsa mer om märkningarna i länken till höger.

Livsmedelshandel

I en livsmedelsbutik står förvaring av kylda och frysta varor för ca 50 procent av energianvändningen och belysning för ca 20 procent. Exponeringen av varor för att öka försäljningen prioriteras högt och kyl- och frysdiskarna konstrueras därför med allt större öppna ytor. Kyl- och frysdiskar som packas på ett felaktigt sätt använder inte bara onödigt mycket energi utan kan dessutom leda till att varorna håller en för hög temperatur. Energifrågan går alltså hand i hand med hälsofrågan.  I andra butikslokaler är det i stället uppvärmning, belysning och ventilation som oftast är de stora användarna.

Energi- och klimatrådgivning

Skicka e-post till Energi- och klimatrådgivning

E-post: energi@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 00 (kundtjänst)
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta)

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Energi- och klimatrådgivare:
Linnéa Gunnarsson Knutsson, 013-20 61 56
Robert Klasson, 013-20 64 66

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018