Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Solenergi

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader.

Solel med solceller

Det finns i huvudsak två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. Tunnfilmsceller är de dyraste och minst effektiva men är inte så känsliga för skuggning. Det gör att de på årsbasis kan producera mer än andra solceller som delvis skuggas. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare. Den gör om likström till växelström.

Man måste alltid kontakta elnätsägaren för att få ansluta till elnätet. Det finns för Tekniska verkens nätområde olika abonnemangsformer för småskalig elproduktion. Installationen ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Du kan även få skattereduktion under vissa förutsättningar när du säljer din överskottsel. 

Stöd för solceller

Det finns ett statligt stöd att söka för installation av solceller, det finns även möjlighet att sökta ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen. Dock kan man INTE få både investeringsstödet och ROT. Du kan ansöka och få ROT för att sedan om du blir erbjuden investeringsstödet betala tillbaka ROT och istället välja investeringsstödet. Läs mer på länken nedan.

 

Kraftig ökning av el från solceller i Linköpings kommun de senaste åren. Mellan 2015 till 2016 ökade produktionen med 38 %.

Bygglov för solceller

För att installera solpaneler på byggnader i tättbebyggt område behövs oftast bygglov, eftersom panelerna innebär en yttre förändring av byggnaden. Kontakta därför alltid bygglovskontoret som kan svara på om och när bygglov behövs. I Linköpings kommun är bygglov för solpaneler avgiftsfritt.

Solvärme med solfångare

Det finns ett par olika typer av solfångare; plana solfångare och vakuumrörsolfångare. För att säkerställa god kvalitet ska man välja P-märkta eller Solar key- märkta solfångare. Solvärmen kan användas till att värma varmvattnet sommarhalvåret och ansluta till husets vattenburna värmesystem med hjälp av en ackumulatortank. 

Här kan du läsa mer om solfångare och andra uppvärmningssystem för byggnader

Energi- och klimatrådgivning

Telefon: 013-20 64 00 (kundtjänst)
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

E-post: Skicka e-post till Energi- och klimatrådgivning

E-post: energi@linkoping.se

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Energi- och klimatrådgivare:
Linnéa Gunnarsson Knutsson, 013-20 61 56
Robert Klasson, 013-20 64 66

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 februari 2018