Solenergi

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att få ner kostnaderna samt känna pengar på det.

Solenergi i stadsmiljö

Bygglovskontoret har tagit fram en vägledning för dig som funderar på att satsa på solenergi i stadsmiljö.

Med solens hjälp kan man producera el eller få varmvatten och värme till huset under sommarhalvåret (från tidig vår till sen höst).

Solvärme med solfångare

Det finns ett par olika typer av solfångare; plana solfångare och vakuumrörsolfångare. För att säkerställa god kvalitet ska man välja P-märkta eller Solar key- märkta solfångare. Man kan använda solvärmen till att värma varmvattnet sommarhalvåret och ansluta till husets vattenburna värmesystem med hjälp av en ackumulatortank.

Solel med solceller

Det finns två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. Tunnfilmsceller är de dyraste och minst effektiva men är inte så känsliga för skuggning. Det gör att de på årsbasis kan producera mer än andra solceller som delvis skuggas. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare. Den gör om likström till växelström.

Man måste alltid kontakta elnätsägaren för att kunna ansluta till elnätet. Det finns för Tekniska verkens nätområde olika abonnemangsformer för småskalig elproduktion. Installationen ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Du kan även få skattereduktion under vissa förutsättningar när du säljer din överskottsel. 

Solkartan

Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år.  Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika kategorier som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Skuggning från träd och vegetation är inkluderat. Vill man inte ha med skuggning i beräkningen avmarkeras den rutan i dialogrutan i kartan. Skorstenar och skuggning från andra byggnader är delvis medräknade i kalkylen. 

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent för solceller. Det går att fylla i max 20 procents systemverkningsgrad.

Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan som kan användas till solpaneler. I diagrammet ses de takytor som kan användas till solcellspaneler. Här framgår också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive solinstrålningskategori. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för solpanelerna.

Tänk på att solkartan utgår ifrån hela fastigheters tak och inte adresser. Bor du till exempel  i radhus eller parhus behöver du veta hur stor del av taket som tillhör din andel av huset för att det ska bli rätt uppskattning av solenergiproduktion.

Bygglov för solpaneler

För att installera solpaneler på byggnader i tättbebyggt område behövs oftast bygglov, eftersom panelerna innebär en yttre förändring av byggnaden. Kontakta därför alltid bygglovskontoret som kan svara på om och när bygglov behövs. I Linköpings kommun är bygglov för solpaneler avgiftsfritt.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Teknik- och samhällsbyggnadskontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 augusti 2016