Kartor och karttjänster

Kommunlantmäteriet ansvarar för kommunens grundläggande kartor och geografiska databaser och erbjuder ett antal olika kartprodukter och karttjänster.

Linköpings Karta

Linköpings Karta har mängder av kommunal och annan samhällsnyttig information. Du hittat bland annat information om detaljplaner, badplatser, naturreservat, skolor, museer, äldreboende och mycket mycket mer. 

3D-vy

3D-vyn innehåller samma information som den vanliga kartvyn men här kan du se Linköping i tredimensionellt perspektiv. 3D-vyn kräver Java-installation.

3D-information

Vi erbjuda olika typer av 3D-information för planering, presentationer och analyser. Kommunens syftet med att arbeta med 3D är ökad service och demokrati, minska stadens kostnader, minska miljöpåverkan samt leverera nästa generations kartinformation till kommunens kunder.

Satsningen har resulterat i en digital stadsmodell i 3D, förbättrad och kompletterad höjddata samt introduktion av nya planeringsverktyg, e-tjänster och presentationer.

Laserdata

Laserdata har en punkttäthet på 8 punkter/kvadratmeter, och flyghöjden vid skanningen har varit 700 m. Lägesnoggrannheten är i plan och höjd bättre än 15 cm (för 95 % av punkterna). Punktmolnet med laserpunkter kan användas som en 3D illustration av verkligheten men används vanligen för att filtrera ut informationsklasser av intresse.  

Höjdmodell

Från laserdata har en höjdmodell genererats. Höjdmodellen har en höjdnoggrannhet bättre än 15 cm (för 95 % av punkterna) för väl definierade markytor (asfalt/grus mm). Önskas högre noggrannheter kan markstöd etableras inom det aktuella området och en nyberäkning av höjdmodellen genomföras. Höjdnoggrannheten förbättras då till under 10 cm.  Höjdmodellen kan levereras som TIN-, rutnätsmodell och rastermodell l i ett flertal format.

Nivåkurvor i 3D

Från höjdmodellen kan nivåkurvor i 3D genereras med valfri ekvidistans. Kommunen har även lyft samtliga nivåkurvor i primärkartan till 3D.

Byggnader i 3D

Samtliga byggnader inom Linköpings stad finns som 3D objekt. Byggnadsobjekten redovisas med enklare fasader och takkonstruktion. Byggnadernas planläge är anpassat mot stadens primärkarta.

Träd i 3D

Samtliga träd inom Linköpings stad finns som 3D objekt. Trädobjekten har korrekt höjd och krondiameter samt är sorterade på tall, gran och lövträd.

Linköpings karta

Med verktyget Linköpings karta i 3D kan man digitalt  följa och påverka stadens utveckling. Kartan hittar du under E-tjänster i högerspalten. 

Visualisering i 3D

Nedan visas några exempel på produkter och verktyg som kommunen producerat i sin 3D- satsning.

Visualisering

Trygghetsinventering

Illustrationer

Smart planering

Nybyggnadsprojekt

Kundanpassade kartor

Vi har under åren tagit fram ett flertal olika kundanpassade kartor för ett specifikt ändamål. Ett bra exempel på detta är de stora orienteringsskyltarna som står på infarterna till våra stora industri- och handelsområden såsom vid infarten till Tornbyområdet. Till dessa skyltar har vi bidragit med kartan.

Ta en titt på våra kartprodukter:

Karttjänster

Karttjänster kan vara av väldigt varierande slag. Det kan handla om att sammanställa kartdata så att någon form av slutsats kan dras utifrån det man kan se på den sammanställda kartan eller så kan det vara rena analyser som utförs för att vara underlag vid beslutsfattande.

I dagsläget får webbkartan betraktas som den vanligaste formen av karttjänst. Den möjliggör för användaren att själv tända och släcka den informationen som användaren anser relevant. En enkel men väldigt användbar och dessutom välanvänd karttjänst. Linköpings kommun och kommunlantmäteriet erbjuder naturligtvis en webbkarta och länken till denna hittar du högst upp på sidan.

Varje år genomför kommunlantmäteriet en beräkning av avstånd från samtliga adresser i kommunen till alla skolor. Detta för att det ska finnas ett bra underlag när beslut ska fattas angående vilka som ska få busskort för att ta sig till skolan.

Behöver du hjälp med liknande frågor? Hör gärna av dig till oss så får vi tillsammans titta på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 mars 2017