Mätning

Kommunlantmäteriet har en avdelning utför mätning av vägar, byggnader och markförhållanden. Nedan ser du exempel på olika mätuppdrag som du kan få hjälp med.

Husutstakning

När bygglov har beviljats för en ny byggnad ska dess läge stakas ut på den aktuella fastigheten. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet. Husutstakning består av två delar:

  1. Den tekniska beräkningen av koordinater för de hushörn som ritas in på nybyggnadskartan.
  2. Den efterföljande fysiska utsättningen av hushörnspunkterna på marken. Den sker med hög precision med hjälp av totalstation eller GPS-utrustning.

Lantmäteriärenden

Vi utför all mätning som kan tänkas behövas i samband med ett lantmäteriärende såsom gränsutvisning, gränsmarkering och mätning för upprättande av förrättningskarta.

Projekteringsmätning

Vid projektering av ett utbyggnadsprojekt eller ett ombyggnadsprojekt så krävs i många falla en detaljerad kartbild som är noggrann i såväl höjd som plan. Vi utför på beställning sådana uppdrag och vi kallar dessa för projekteringsmätning.

Övrig mätning

Utöver att utföra den mätning som krävs för att hålla vår databas uppdaterad och för att fullgöra våra skyldigheter när det gäller myndighetsärenden så utför vi alla uppdrag som vi får beställning av in och har tid. Detta kan exempelvis vara sättningsmätningar innan och efter sprängarbeten.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 juni 2016