Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Hållbart resande

Vi är sju olika aktörer i Linköping som samverkar för ett mer hållbart resande. Tillsammans utvecklar och erbjuder vi smarta hållbara lösningar och tjänster för gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Alla transportslag kompletterar varandra och kan kombineras på ett sätt som främjar såväl hälsan, stadslivet och ett koldioxidneutralt Linköping 2025!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 februari 2018