Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Hållbara kvarteren i Lambohov

Under 2016 kommer Linköpings kommun att arbeta med ett pilotprojekt kring hållbar livsstil i några utvalda kvarter i Lambohov. Projektet är en del av ett större projekt som handlar om hållbara städer. Här kommer vi att fokusera på hur helt vanliga invånare kan göra enklare val i vardagen för att öka andelen hållbara transporter och minska energiförbrukningen.

Anledningen till projektet är att Linköpings kommun antagit målet att vara CO2-neutralt till 2025. För att uppnå målet krävs rejält minskade utsläpp både i den egna organisationen och bland boende i Linköpings kommun.

Genom Delegationen för Hållbara städer har kommunen beviljats stöd för ett projekt för att utveckla metoder för minskad klimatpåverkan. En del i projektet syftar till att ta fram metoder för att kommunicera klimatsmart livsstil, det är den delen vi fokuserar på i projektet Hållbara kvarteren i Lambohov*.

Fokusområden är energi, transporter och hållbar livsstil. Vi samarbetar med det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden kring energianvändning, avfalls- och energibolaget Tekniska verken inom återvinning samt Östgötatrafiken kring hållbart resande.

Aktiviteter - På gång-kalendern

Genom att erbjuda er aktiviteter och använda nudging-metoder** följer vi upp, utvärderar och skapar en verktygslåda vi kan använda i nybyggda stadsdelar. Se kommande aktiviteter i På gång-kalendern eller följ oss på Facebook på gruppen ”Hållbara kvarteren i Lambohov”. 

Mejla gärna era tankar och idéer till:

Tillsammans skapar vi hållbara kvarter i Lambohov!

* Hållbara kvarteren i Lambohov - följande gator ingår i projektet:

 • Hemmansgatan
 • Utsädesgatan
 • Mantalsgatan
 • Frögatan
 • Spannmålsgatan
 • Lagfartsgatan
 • Oljeväxtgatan

Passivhusen på Hemmansgatan och Lagfartsgatan är inte med i projektet, liksom serviceboendet och förskolorna i området.

** Nudging- via kunskap om vad som påverkar våra beteenden få oss människor att göra hållbara val utan att ta bort eller begränsa alternativen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016