Hållbara kvarteren i Lambohov

Under 2016 kommer Linköpings kommun att arbeta med ett pilotprojekt kring hållbar livsstil i några utvalda kvarter i Lambohov. Projektet är en del av ett större projekt som handlar om hållbara städer. Här kommer vi att fokusera på hur helt vanliga invånare kan göra enklare val i vardagen för att öka andelen hållbara transporter och minska energiförbrukningen.

Anledningen till projektet är att Linköpings kommun antagit målet att vara CO2-neutralt till 2025. För att uppnå målet krävs rejält minskade utsläpp både i den egna organisationen och bland boende i Linköpings kommun.

Genom Delegationen för Hållbara städer har kommunen beviljats stöd för ett projekt för att utveckla metoder för minskad klimatpåverkan. En del i projektet syftar till att ta fram metoder för att kommunicera klimatsmart livsstil, det är den delen vi fokuserar på i projektet Hållbara kvarteren i Lambohov*.

Fokusområden är energi, transporter och hållbar livsstil. Vi samarbetar med det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden kring energianvändning, avfalls- och energibolaget Tekniska verken inom återvinning samt Östgötatrafiken kring hållbart resande.

Aktiviteter - På gång-kalendern

Genom att erbjuda er aktiviteter och använda nudging-metoder** följer vi upp, utvärderar och skapar en verktygslåda vi kan använda i nybyggda stadsdelar. Se kommande aktiviteter i På gång-kalendern eller följ oss på Facebook på gruppen ”Hållbara kvarteren i Lambohov”. 

Mejla gärna era tankar och idéer till:

Tillsammans skapar vi hållbara kvarter i Lambohov!

* Hållbara kvarteren i Lambohov - följande gator ingår i projektet:

 • Hemmansgatan
 • Utsädesgatan
 • Mantalsgatan
 • Frögatan
 • Spannmålsgatan
 • Lagfartsgatan
 • Oljeväxtgatan

Passivhusen på Hemmansgatan och Lagfartsgatan är inte med i projektet, liksom serviceboendet och förskolorna i området.

** Nudging- via kunskap om vad som påverkar våra beteenden få oss människor att göra hållbara val utan att ta bort eller begränsa alternativen.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016