Transport

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad vår miljö. Koldioxidutsläppen från transporterna utgör en tredjedel av våra totala koldioxidutsläpp och medför i många tätorter höga halter av hälsofarliga partiklar samt buller. För de privata koldioxidutsläppen så står transporterna för en fjärdedel av all koldioxidutsläpp. För att minska transporternas miljöpåverkan behöver vi tillsammans resa mer miljövänligt med alternativ som cykel, bilpool och kollektivtrafik.

Vad gör kommunen?

Linköpings kommun tar aktivt ställning i klimatfrågan genom att göra kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Vi får renare och friskare luft, mindre buller och trängsel om bilresor byts ut mot mer hållbara alternativ. Tillsammans kan vi göra Linköping till en ännu mer attraktiv och hållbar stad. Bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Transporter står för en tredjedel av koldioxidutsläppen. Kommer vi tillrätta med dessa utsläpp når vi långt i vårt mål om att bli koldioxidneutrala till år 2025.

För att skapa en helhetssyn på hur Linköping ska bygga ett hållbart trafiksystem i staden har en trafikstrategi tagits fram som en del av översiktsplanen. Linköpings kommun har sedan slutet av 90-talet arbetat med beteendepåverkande insatser med syfte att minska andelen bilresor i Linköping.

 • sänka andelen biltrafik från ca 60 procent till ca 40 procent
 • öka andelen kollektivtrafikresenärer från 13 procent till ca 20 procent
 • öka andelen cykeltrafikanter från 27 procent till 40 procent                                                   

Målen ska ha nåtts 2030. 

Visste du att:

 • En tredjedel av alla resor i Linköping sker med cykel.
 • 10 mil gång- cykelväg sopsaltas vintertid.
 • Bussarnas stomlinjer körs med 10-minuterstrafik under en stor del av dagen.
 • 97% av invånarna i Linköpings stad har mindre än 400 meters gångavstånd till en busshållplats.

Vad kan jag göra?

Resorna står för cirka 25 procent av våra privata koldioxidutsläpp. Vi behöver transportera oss på olika sätt för att klara av våra vardagsliv men olika transportsätt kan passa olika situationer. Genom att cykla, promenera och åka mer kollektivtrafik kan vi tillsammans sänka koldioxidutsläpp.

Tre snabba

 1. Byt ut så många resor som möjligt till cykel och kollektivtrafik.
 2. Åk tillsammans: Ta bussen i stan, tåg vid längre resor eller samåk med bil.
 3. Vid bilåkning- kör på alternativa drivmedel och tillämpa sparsam körning.

Alternativa drivmedel

Information om var du kan tanka alternativa drivmedel:

Linköping är en stad där det är nära till det mesta. Det finns över 55 mil cykelbana så cyklisterna behöver inte trängas med alla bilister. En 15-minuters cykeltur tar dig nästan överallt i staden. Ofta tar man bilen av gammal vana, men det finns många olika sätt att transportera sig som passar för olika ändamål. Har du exempelvis provat lådcykel med plats för barnen eller för kassarna vid storhandlingen? Eller el-cykel för att även kunna byta ut den lite längre resan med cykel?

Det är mixen mellan att välja olika trafikslag för olika ändåmål som kommer att leda till stora skillnader. De lättaste att byta ut är de korta resorna. Visste du att i Linköping är varannan bilresa under 5 km?  Om vi byter ut de korta bilresorna mot de andra alternativen får vi renare och friskare luft, mindre buller och trängsel. Tillsammans kan vi göra Linköping till en ännu mer attraktiv och hållbar stad.

Det håller på att ske en attitydförändring till bilen. Unga, framförallt i städer och i tätbefolkade områden, väljer i hög grad bort bilen. Orsakerna är många; ekonomiska, miljömässiga, praktiska och sociala. Att äga bil ger inga självklara statuspoäng och allt fler väljer bilpool eller att på annat sätt samsas om fordon. Linköping ska vara en plats där det är enkelt att göra smarta val och vi ska visa dig dina alternativ.

För att skapa en helhetssyn för hur Linköpings kommun ska bygga ett hållbart trafiksystem i staden har en trafikstrategi tagits fram. Den är en del av översiktsplanen. Kommunen tar i trafikstrategin aktiv ställning i klimatfrågan; Det kommer att ske kraftfulla satsningar på kollektiv- gång- och cykeltrafik och dessa satsningar  kommer att göra det mindre intressant att åka bil i centrala Linköping.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 september 2016