Luftkvalitet på Hamngatan

Mätaren ovan visar partikelhalten, PM10, på Hamngatan och uppdateras 4 gånger per timme. Det värde som anges i är ett medelvärde som uppmätts under 15 minuter.

I intilliggande gaturum med mindre trafik och framförallt längs Stångån är halterna betydligt lägre.

Mätarens färgade intervaller är anpassade efter europeisk standard. Uppgifterna är hämtade från DEFRA, Department for Environment Food and Rural Affairs

Förklaring översatt från DEFRA:

 Låga halter 0-50 µg/m³: Alla kan njuta av sina vanliga utomhusaktiviteter.

 Måttliga halter 51-75 µg/m³: Vuxna och barn med lungproblem, och vuxna med hjärtproblem som upplever symtom bör överväga att dra ner på ansträngande fysisk aktivitet, speciellt utomhus. Övriga personer kan njuta av sina vanliga utomhusaktiviteter.

 Höga halter 76-100 µg/m³: Vuxna och barn med lungproblem och vuxna med hjärtproblem bör dra ner på ansträngande fysisk aktivitet, speciellt utomhus, och särskilt om de får symtom. Personer med astma kan märka att de behöver använda medicin oftare. Äldre personer bör också dra ner på  fysisk ansträngning. Övriga personer som upplever obehag såsom ont i ögonen, hosta eller halsont bör överväga mindre aktivitet, speciellt utomhus.

 Mycket höga halter >100 µg/m³: Vuxna och barn med lungproblem, vuxna med hjärtproblem och äldre människor bör undvika ansträngande fysisk aktivitet. Personer med astma kan behöva använda sin medicin oftare. Övriga personer bör minska sin fysiska ansträngning, speciellt utomhus om symtom som hosta eller halsont uppstår.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 november 2016