Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad gör vi åt luftkvalitén?

Vi arbetar aktivt med att förbättra kvalitén på luften i Linköping! Vill du hjälpa till?

Det här gör vi för att förbättra luften

Sedan 2014 har Linköpings kommun ett åtgärdsprogram för att minska halten av partiklar i innerstaden och på Hamngatan. Åtgärdsprogrammet upprättades efter att miljökvalitetsnormen för partiklar överskreds 2011. Åtgärdsprogrammet gäller till 2020 och innehåller en rad åtgärder. En del av åtgärderna är redan genomförda och en del arbetar kommunen med under hela programperioden.

Här är några exempel på vad kommunen gör för att minska halten av partiklar i innerstaden:

 • Förbättrar kollektivtrafiken och underlättar för cyklister
 • Rengör centrala gator upprepade gånger under våren
 • Använder dammbindningsmedel för att minska partikelhalterna när de är som högst
 • Informerar om dubbdäcksanvändningens miljöpåverkan
 • Arbetar för att planarbetet ska anpassas för att inte miljökvalitetsnormen för luft ska   överskridas

Vad kan du göra?

Den största utsläppskällan i Linköping är trafiken. Behöver du ta bilen? 

Alternativ till bilen

Fundera på om du kan ta cykeln eller promenera istället. De flesta resorna är kortare än fem kilometer och då går det oftast fortare att cykla än att köra bil. Då får du dessutom viktig vardagsmotion!

På tåget eller bussen kan du kanske arbeta? Prata med din arbetsgivare - kanske kan du förhandla in att du får förlägga delar av din arbetstid på tåget. Eller så kan du slappna av med en god bok. Tänk också på att det är en smart idé att samåka.

Val av bil

I Linköping finns det bilpool. Med bilpool får du bekymmerslös tillgång till olika storlekar av bil dygnet runt. Om du ändå överväger att köpa bil, välj då en bränslesnål bil och alternativa drivmedel. Behöver du verkligen en stor bil?

Val av färdväg

De högsta partikelhalterna i Linköpings innerstad förekommer i samband med resandet till och från arbetet under morgon och eftermiddag/kväll. För att inte belasta innerstaden mer än nödvändigt kan du undvika att trafikera centrala Linköping med bil.

Behöver du dubbdäck?

Välj ett vinterdäck som passar dina körvanor och biltyp! Välj dubbfritt om din körning domineras av barmark, slask och snö. Se till att ha rätt lufttryck i dina däck, både vinter och sommar!

Sparsam körning

Tillämpa sparsam körning, så kallad Ecodriving, om du ska ta bilen.

 • Använd så hög växel som möjligt. Det ger lägre bränsleförbrukning. Undvik varvtal över 3000 per minut.
 • Kör mjuk, planera din körning.
 • Undvik att köra runt med tom takbox eller tungt extragods i bilen.
 • Undvik luftkonditioneringen. Det kan minska bränsleförbrukningen med över fem procent.

Mer information hos Trafikverket

Använd motorvärmare

Använd motorvärmaren när temperaturen sjunker ned mot nollan och sätt på den cirka 30 minuter innan du ska köra iväg. En varm motor drar mindre bränsle och släpper därmed ut mindre mängd koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen minskar.

Undvik tomgångskörning

I Linköpings kommun är det förbjudet att låta fordon gå på tomgång längre än en minut. Stäng av bilen så fort du har stannat. Förbudet gäller även yrkestrafik.

Städa bort vintersanden!

Som fastighetsägarna ansvarar du för att vintersanden städas bort från trottoaren utanför din fastighet. Sopa ner sanden på gatan innan våra entreprenörer kommer och sopar gatorna.

Om du i din yrkesutövning eller privat använder lövblås, är det viktigt att du använder den på rätt sätt. Fukta ytorna där du ska blåsa och undvik att köra på full effekt. 

Vi kan alla hjälpas åt att inte sprida farliga partiklar omkring oss i onödan!

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 mars 2018