Biltvätt

Tvätta bilen själv, men se till att föroreningar och kemikalier inte hamnar i våra vattendrag.

Tvätta bilen i biltvätt

Tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedelet. Exempel på föroreningar och kemikalier i tvättvattnet är kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Därför ska du välja att tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall där vattnet renas vid anläggningen innan det leds vidare till kommunens reningsverk.

Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet orenat med miljöfarliga ämnen som olja och tungmetaller via gatubrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter skadas. Det kanske är där som ni fiskar eller badar på somrarna?

Golvavlopp i garage?

Många villaägare vill ha en golvbrunn i sitt garage, men detta är inte bra ur miljösynpunkt eftersom föroreningar (drivmedel, olja etc.) från bilen kan läcka ut i sjöar och vattendrag. Om man ändå vill ha en golvbrunn i sitt garage, bör en oljespärr installeras som hindrar föroreningar från att släppas ut. Även om en oljespärr har installerats så är det inte okej att tvätta sin bil i garaget.

Lagstiftning gällande biltvätt

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla och där framgår det att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika kemikalier som kan medföra risk för miljön och att vi ska välja miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler.

Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta och välj en plats långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvatten-brunnar. Använd miljöanpassade bilvårdskemikalier som marken har lättare att bryta ner.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 mars 2017