Jakt och viltvård

På mark som ägs av Linköpings kommun bedrivs främst skyddsjakt. Syftet med skyddsjakten är att minimera störningar som kan orsakas av vilda djur i exempelvis bostads- och friluftsområden samt i trafiken. Linköpings kommun kan även i vissa fall upplåta jakt på delar av markinnehavet genom jakträttsupplåtelser.

Bestorp

 

Kommunjägarna 

På mark som ägs av Linköpings kommun bedrivs främst skyddsjakt. Syftet med skyddsjakten är att minimera störningar som kan orsakas av vilda djur i exempelvis bostads- och friluftsområden samt i trafiken.

Skyddsjakten utförs av Linköpings viltvårdsklubb (kommunjägarna). Viltvårdsklubbens ändamål är att bistå Linköpings kommun med viltvård och olika former av skyddsjakt och att inom ramen för kommunens upplåtelse hjälpa polis och allmänhet i dessa frågor.

En stor del av kommunjägarnas uppdrag har koppling till vildsvin. Framförallt handlar det om spårningsinsatser för att få en uppfattning om antalet djur och deras beteendemönster, ofta i samband med tips från allmänheten. Periodvis genomförs jaktinsatser för att få bort vildsvin som uppehåller sig nära bostadsområden. Jaktinsatserna äger oftast rum under natt eller tidig morgon när det är få människor som vistas utomhus.  

Kommunjägarna ansvarar också för att ta hand om, eller avliva, skadade djur på den kommunägda marken. Det kan till exempel handla om djur som har råkat ut för ben- eller vingbrott, fastnat i stängsel eller blivit skadade i trafiken.

Göran Söderström

Kontaktperson för kommunjägarna

Telefon:

070-729 00 63

Problem med vilda djur på enskilda fastigheter, exempelvis fåglar som skränar eller smutsar ner, hänvisas alltid till berörd fastighetsägare.

Se även webbsidan:

Jakträttsupplåtelser

Linköpings kommun upplåter vanligtvis inte jakträtt på kommunägd mark till privatpersoner. Däremot kan jakträtten i vissa fall ingå som en del av ett mer omfattande arrendeavtal, exempelvis för jordbruk.

Vid beslut om jakträttsupplåtelse görs först en lämplighetsbedömning utifrån områdets förutsättningar. Faktorer som då vägs in är bland annat:

  • Områdets närhet till bebyggelse
  • Områdets betydelse för friluftslivet
  • Viltstammarnas storlek och aktivitet

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2017