Tinnerö eklandskap

Som en grön kil från söder når det östgötska eklandskapet ända in i centrala Linköping. "Tinnerö eklandskap kultur och natur" är ett 687 ha stort kommunalt naturreservat bara 2 km från Stora torget.

Tinnerö eklandskap

Tinnerö ängar kring Tinnerö gård är omtalat vackra.

Reservatet domineras av gamla ekar i ett böljande beteslandskap där mängder av växter och djur har sin hemvist. Insprängt bland ekhagarna finns barrskogar, ekologiskt odlade åkermarker, blomrika slåttervallar samt flera återskapade våtmarker. Reservatet avslutas i söder av Rosenkällasjön. Tinnerö är också rikt på fornlämningar från järnåldern. Spåren i form av stensträngar, boplatser, fornåkrar och gravfält från framförallt järnåldern är mycket välbevarade.

För dig som besökare är området lättillgängligt med ett omfattande grusvägsnät lämpligt för cykling. Informationstavlor, skyltade stigsystem, rast- och grillplatser samt flera fågeltorn finns för att underlätta och berika ditt besök. Särskilt tillgänglighetsanpassade besöksområden är Smedstad dammar, Frökärret och Dämmet vid Rosenkällasjön.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 november 2016