Vallaskogens naturreservat - utvidgning samt nya föreskrifter och skötselplan

Vallaskogens naturreservat

 

Medborgardialog om utökat naturreservat i Vallaskogen pågår fram till den 25 november.

Vallaskogen är ett av Linköpings kommuns sex egna naturreservat. Naturreservatet instiftades 1994 och består av ungefär halva skogen i den norra delen som gränsar till Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Kommunen har nu tagit fram ett förslag som innebär att även den södra delen av skogen ska införlivas i naturreservatet. Syftet med det utökade naturreservatet är att gynna växter och djur i skogsmiljö samt säkerställa skogen för rekreation och friluftsliv. En översyn av reservatets förskrifter och en ny skötselplan gällande hela det nya naturreservatet har tagits fram.

Förslagets handlingar

Medborgardialog

Linköpings kommun inbjuder nu medborgare och föreningar till medborgardialog avseende förslaget till utvidgat naturreservat med nya föreskrifter och ny skötselplan. Medborgardialogen pågår fram till den 25 november.

Synpunkter

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Märk synpunkterna "Vallaskogens naturreservat".

Frågor

Frågor om handlingarna kan ställas till:

Anders Jörneskog

Kommunekolog

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-206557

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 september 2016