Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Samråd om nytt naturreservat i Ljungsbro

Vi arbetar för att skydda värdefull natur och utveckla den biologiska mångfalden och möjligheterna till rekreation och naturupplevelser.
Under mars månad 2018 pågår samråd inför bildandet av naturreservatet Motala ströms ravin, mellan Ljungsjön och Ljungsbro.

Fladdermusen trivs i området, här är en Barbastell, den tionde arten som hittades vid inventeringen 2017. Foto: Jens Rydell

Välkommen att läsa samrådshandlingarna som beskriver området och planerna.
Vill du lämna synpunkter ska dessa vara kommunen tillhanda senast 2018-03-31.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2018