Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert dricksvatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Mål och krav för skydd av vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 kubikmeter per dygn ska skyddas. Den målsättningen finns bland annat i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” samt i EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet.

Beslut om vattenskyddsområden

Varje vattenskyddsområde har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas. Skyddsföreskrifterna reglerar olika åtgärder genom förbud eller genom krav på anmälan eller tillstånd. Det kan till exempel vara förbjudet att anlägga en ny täkt eller borra för bergvärme och det kan krävas tillstånd för att anlägga en ny gödselvårdsanläggning eller urinbrunn.

För spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden gäller särskilda bestämmelser. Dessa bestämmelser hittar du på sidan Bekämpningsmedel.

Linköpings vattenskyddsområden

Inom Linköpings kommun finns åtta kommunala vattenskyddsområden. Två är ytvattentäkter och sex är grundvattentäkter. Linköpings kommun är tillsynsmyndighet för Stångåns vattenskyddsområde och Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för övriga vattenskyddsområden.

Naturvårdsverket - Skyddad natur, vattenskyddsområden

Förteckning Linköpings vattenskyddsområden
VattentäktYt-/grundvattenBeslutsårBeslutande myndighet
Stångån Ytvatten 2018 Länsstyrelsen Östergötland
Ljungsjön Ytvatten 2005 Länsstyrelsen Östergötland
Rystad samhälle Grundvatten 1989 Länsstyrelsen Östergötland
Skeda Udde Grundvatten 1989 Länsstyrelsen Östergötland
Maspelösa Grundvatten 1983 Länsstyrelsen Östergötland
Ulrika Grundvatten 1983 Länsstyrelsen Östergötland
Örtomta Grundvatten 1983 Länsstyrelsen Östergötland
Östra Ryd Grundvatten 1975 Länsstyrelsen Östergötland

Stångåns vattenskyddsområde

Länsstyrelsen beslutade den 15 mars 2018 om vattenskyddsområde för Stångån. Beslutet gäller från och med den 1 september 2018. Linköpings kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

Om du vill ta del av beslutet för Stångån är du välkommen att kontakta miljökontoret genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Ljungssjöns vattenskyddsområde

Ytvattentäkten Ljungssjön är sedan 2005 ett vattenskyddsområde. Området ligger inom Linköpings och Motala kommun. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

Om du vill ta del av beslutet för Ljungsjön är du välkommen att kontakta Miljökontoret genom kundtjänsten på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018