Eklandskapsfonden stöttar fem projekt

Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun har beslutat att i årets utdelning stödja fem olika projekt med sammanlagt 165 000 kronor. Projekten bidrar på olika sätt till ett långsiktigt bevarande av det unika Eklandskapet söder om Linköping.

Dårgräsfjärilens bevarande får stöd.

Östergötland är Sveriges förnämsta eklän och en stor del av dessa ekområden ligger i Linköpings kommun. Med årets utdelning har Eklandskapsfonden sedan 1995 bidragit med 4,7 miljoner kronor till mer än 170 projekt som rör information och utbildning, forskning och inventering samt praktiska natur- och kulturvårdsåtgärder.

Dårgräsfjärilen är en av klenoderna i det östgötska eklandskapet. Vi i Sverige har ett stort internationellt ansvar för bevarandet av den och dess livsmiljöer. Åtgärder kring dårgräsfjärilen har stöttats av medel från Eklandskapsfonden under många år och i år går 100 000 kronor till två projekt med inriktning på praktiska naturvårdsåtgärder för att gynna fjärilen.

Eklandskapsstiftelsens egna skolprojekt, som har rönt stor uppskattning bland förskolor och skolor i Linköpings kommun, fortsätter för tredje året i rad. 15 klasser/grupper erbjuds en halvdagsutflykt i vacker och rik ekmiljö med guide utan kostnad.

Övriga projekt som tilldelas medel är framtagandet av en skötselplan för den vackra och värdefulla parken kring Nya slottet i Bjärka-Säby samt en fördjupad studie hur ihåliga ekar i olika stadier koloniseras av över hundra olika skalbaggsarter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 maj 2017