Ökad blomprakt längs en väg nära dig

För att främja den biologiska mångfalden kommer skötseln av vissa kommunala vägrenar att förändras från och med sommaren 2017. Färre slagningar kommer att ge artrikare vägrenar.

Grönmarkerade vägsträckor, samt några i Bestorp och Brokind, får en förändrad vägrensskötsel för att främja den biologiska mångfalden. Längs vissa vägar är det båda vägrenarna som berörs. Enstaka kortare sträckor klipps som vanligt av trafiksäkerhetsskäl.

Vägrenar kanske inte är något som man vid en första åtanke förknippar med höga naturvärden, men de kan faktiskt ha en viktig ekologisk roll för många organismer!

Linköpings kommun underhåller vägrenar systematiskt med slåtter av högvuxen vegetation för att hålla god sikt och säkerhet längs vägarna. Om skötseln anpassas efter naturvärdena kan resultatet bli en artrik och slåtterängsliknande flora med rikt insektsliv.

För att uppnå denna landskapsbild har kommunen nu valt att göra om skötseln av utvalda vägrenar, från att slås två gånger (strax innan midsommar samt i slutet av augusti) till att bara slås en gång (mellan slutet av juli och början av september).

Om du har några frågor eller funderingar kring detta så får du gärna höra av dig.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 juni 2017