Vatten och avloppsrådgivning i Örtomta/Mossänder

Nu genomför vi ett rådgivningsprojekt tillsammans med Tekniska verken.

I ett område vid Örtomta/Mossänder genomför vi tillsammans med Tekniska Verken ett rådgivningsprojekt inom vatten och avlopp (VA).Syftet med VA-rådgivningsprojektet är att hjälpa fastighetsägare i området att hitta långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar.

I det första delmomentet av projektet genomför miljökontoret nu en kontroll av befintliga avlopp i området. Berörda fastighetsägare har fått informationsbrev och en preliminär bedömning av deras nuvarande avloppsanordning har gjorts.

Kommunens VA-rådgivare kommer senare att kalla till ett informationsmöte. Om intresse för en gemensam lösning finns kommer VA-rådgivaren att vägleda fastighetsägarna till hur man kan gå vidare för en sådan lösning.

Projektområdet med berörda fastigheter.

Har du några frågor om rådgivningsprojektet kan du kontakta VA-rådgivaren.

Lennart Kedeborn

VA-rådgivare

Tekniska verken

Telefon:

013-20 91 05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 januari 2017