Tillsyn av enskilda avlopp

Tillsyn av tekniskt avancerade avloppsanordningar

Tekniskt avancerade avloppsanordningar så som minireningsverk och kemfällningsenheter kräver underhåll för att kunna fungera och är inte lika robusta som konventionella markbäddar eller infiltrationer. Bygg- och miljönämnden utför därför kontinuerlig tillsyn på den här typen av anordningar. Tillsynen av minireningsverken syftar till att bibehålla en långsiktigt god avloppsrening genom att kontrollera att skötsel och underhåll utförs på ett korrekt sätt.

Vid kontroll av den här typen av avloppsanordningar begär nämnden in journalföring, där kemikaliepåfyllning, underhåll och avvikelser ska finnas noterat. Även provresultat av avloppsvatten kan bli aktuellt om det finns en misstanke att reningen fungerar dåligt.

Tillsyn av befintliga anordningar

Standarden på befintliga avloppsanordningar varierar mycket. De äldre husen har ofta bara en slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) eller en anordning som inte längre fungerar. För att minska den totala miljöbelastningen från enskilda avlopp utför bygg- och miljönämnden kontroll av enskilda avlopp i kommunen. Idag är ungefär hälften av de enskilda avloppen kontrollerade och arbetet pågår fortlöpande.

Avgift

Vid tillsyn tas timavgift ut för det arbete som lagts ner i ärendet.

Följande avgifter gäller för prövning tillsyn av avloppsärenden i Linköpings kommun från och med den 1 januari 2017.

Se även miljöbalken 27 kap 1 §.

Avgift för tillståndsprövning
Avlopp med WC (1 hushåll) 6790 kr
Gemensamt avlopp (2-5 hushåll) 7760 kr
Avlopp 26-200 personekvivalenter (pe) Timavgift (se nedan)

 

Avgift för anmälan
Avlopp utan WC (1 hushåll) 4850 kr
Avlopp utan WC (2-5 hushåll) 6790 kr
Avlopp 26-200 personekvivalenter (pe) Timavgift (se nedan)
Ändring av avloppsanordning med WC Timavgift (se nedan)

 

Avgift för tillsyn, inventering
Timavgift 970 kr/nerlagd arbetstimme

Timavgift tas ut vid tillsyn av exempelvis minireningsverk, vid inventering och i klagomålsärenden.

 

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift för avloppsanordning som inrättats utan tillstånd efter den 1 januari 2007

Avlopp utan WC 3000 kr
Avlopp med WC 5000 kr

Se även miljöbalken 30 kap och förordning om miljösanktionsavgifter 1 §

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Teknik- och samhällsbyggnadskontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 januari 2017