VA-rådgivare

Tillsammans med Tekniska verken har Linköpings kommun en VA-rådgivare.

Syftet med VA-rådgivaren är att på ett oberoende och opartiskt sätt hjälpa och stötta fastighetsägare på landsbygden med frågor angående vatten och avlopp (VA). Frågorna kan gälla både VA för enstaka hushåll och VA för större bebyggelsegrupper.

VA-rådgivaren har ett särskilt uppdrag att hjälpa fastighetsägare att förverkliga projekt som avser att inrätta större gemensamma avloppsanordningar, antingen som egna anläggningar eller som överföringsledningar till det allmänna VA-nätet.

Lennart Kedeborn

VA-rådgivare

Tekniska verken

Telefon:

013-20 91 05

E-post: mailto:lennart.kedeborn@tekniskaverken.se

Informationblad från JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2017