Synpunkter på förslag till vattenskyddsområde

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2016. Märk synpunkterna "VSO Slaka" och skicka dem via e-post eller brev till samhällsbyggnadsnämndens diarium.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.