Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken

När tågen börjar rulla på Ostlänken innebär det stora möjligheter och Linköping vill förstås ta vara på dessa möjligheter på bästa sätt. Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken samordnar de stadsutvecklingsinsatser i Linköping som behöver som behöver genomföras parallellt med Trafikverkets arbete för järnvägsplanen för sträckan genom Linköping.

 

I framtiden...

Exakt hur staden kommer att se ut när Ostlänken är på plats, vet vi inte. Men vi tror att innerstaden har börjat växa över ån in i den helt nya stadsdelen Stångebro som planeras på östra åkanten. Den nya stadsdelen är sammanknuten med nuvarande innerstad där flera stråk binder ihop olika stadsdelar på ett naturligt sätt.

När centrum blir större och växer över ån kommer Stångån att rinna rakt igenom den pulserande innerstaden och vara en naturlig del av stadslivet.

När höghastighetstågen rullar på Ostlänken kommer vi kunna resa till Stockholm på en timme, och tvärtom. Det innebär en större arbetmarknad och det öppnar för nya möjligheter, både för dig och för företagen.

Vi planerar också för en helt ny centralstation där olika trafikslag kan mötas. Vi vill att det ska bli enklare för dig som pendlar.

Exakt hur staden kommer att se ut när Ostlänken är på plats, vet vi inte. Men vi tror att innerstaden har börjat växa över ån in i den helt nya stadsdelen Stångebro som planeras på östra åkanten. Den nya stadsdelen är sammanknuten med nuvarande innerstad där flera stråk binder ihop olika stadsdelar på ett naturligt sätt.

När centrum blir större och växer över ån kommer Stångån att rinna rakt igenom den pulserande innerstaden och vara en naturlig del av stadslivet.

När höghastighetstågen rullar på Ostlänken kommer vi kunna resa till Stockholm på en timme, och tvärtom. Det innebär en större arbetmarknad och det öppnar för nya möjligheter, både för dig och för företagen.

Vi planerar också för en helt ny centralstation där olika trafikslag kan mötas. Vi vill att det ska bli enklare för dig som pendlar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2018