Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Bygga & bo / Planer och projekt / Stadsutvecklingsproj... / Det här är C Linköping

C Linköping

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Besöksadress:
Adress: Linköpings kommun
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)
Fax: 013-20 74 95
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har ett ärende till kommunen:
* Obligatorisk uppgift
Ärendebeskrivning     Välj filer att bifoga i mailet Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ärendet ange kontaktinformation nedan. Namn Återkoppling
E-post för ärendebekräftelse
Telefonnummer
Gata Postnummer Stad


Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
C Linköping

Resan har börjat.

2028 ska tågen börja rulla på Ostlänken. Det innebär stora möjligheter för staden och Linköping vill förstås ta vara på dessa möjligheter på bästa sätt.

Exakt hur staden kommer att se ut 2028 är vet vi inte. Men vi tror att innerstaden har börjat växa över ån in i den helt nya stadsdelen Stångebro som planeras på östra åsidan. Den nya stadsdelen är sammanknuten med nuvarande innerstad där flera stråk binder ihop olika stadsdelar på ett naturligt sätt. 

När centrum blir större och växer över ån kommer Stångån att rinna rakt igenom den pulserande innerstaden och vara en naturlig del av stadslivet. 

Större arbetsmarknad

Med höghastighetstågen kommer vi kunna resa till Stockholm på ungefär en timme och därmed blir det enklare att bo i Linköping och jobba i Stockholm, eller tvärtom. Det öppnar för nya möjligheter, både för dig och för företagen.

Ostlänken är den första etappen i satsningen på höghastighetsnätet mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. När hela höghastighetsnätet är utbyggt kommer vi kunna resa till Göteborg på en timme och en kvart och till Malmö på en timme och 30 minuter. Det innebär ett helt nytt läge för vår region.

Centralstation och pendlingsnav

Vi planerar också för en helt ny centralstation där olika trafikslag kan mötas. Vi vill att det ska bli enklare för dig som pendlar och stationen blir ett pendlingsnav.

I dag är det trångt på stambanan men när Ostlänken tas i bruk frigörs kapacitet på nuvarande spår. Då blir det möjligt att utöka pendeltågstrafiken - mellan Linköping och Norrköping till exempel. 

Centralstationen är tänkt att ligga i den nya stadsdelen Stångebro. Detta läge är också det som anges i de tre gällande översiktsplanerna: "Översiktsplan för staden Linköping", "Översiktsplan för Kallerstad (Stång) och nytt resecentrum mm", och i "Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping". Samtliga antogs 2010.  

Mer och bättre innerstad helt enkelt

Den övergripande visionen för utvecklingen av hela Linköpings innerstad är "mer och bättre innerstad". Visionen grundar sig i att innerstadskvaliteterna har en avgörande betydelse för stadens attraktivitet, konkurrenskraft och hållbarhet. Livsmiljön spelar idag en avgörande roll för många människor som ska välja bostadsort eller utbildning. Detsamma gäller för företag. Innerstadskvaliteter är därför ett viktigt konkurrensmedel för Linköpings utveckling. Målsättningen är att 50 000 invånare i framtiden den ska kunna bo i områden med innerstadskvaliteter. 

Läs mer i "Utvecklingsplan för innerstaden". Utvecklingsplan för innerstaden

Sammantaget kan man säga att Linköping står inför ett av de största samhällsbyggnadsprojekten i sin historia. Visst låter det spännande!

Välkommen med på resan!

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449