1. Vad vi gör

Här i kommunen arbetar cirka 9 000 personer för att staden ska fungera, dygnet runt och året om på många olika plan. Alltifrån att planera och anlägga nya områden i kommunen till att undervisa i skolan och att se till att stadens äldre får god omvårdnad.

 

Vårt uppdrag och varför vi finns till

Att jobba i kommunen innebär att du är med och ser till att staden fungerar. Vi som arbetar i Linköpings kommun finns överallt och gör skillnad för våra invånare. Linköpingsborna är våra kunder och brukare. Det gör vårt arbete meningsfullt. Alla kommuner är politiskt styrda och medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag. Det gör vårt arbete spännande och ständigt aktuellt.

Det här är du med och skapar

Gemensamt för alla våra verksamheter är att vi gör skillnad i människors liv. Det gör vårt arbete meningsfullt, oavsett vilket jobbet är. Man kan faktiskt säga att du som medarbetare i Linköpings kommun har Sveriges viktigaste jobb: Vi är med när människor föds. Vi håller gamla och ensamma människor i handen. Vi lär barn att läsa. Vi lagar mat åt tusentals människor. Vi får stadens parker att blomstra. Vi anlägger cykelbanor och tänder stadens ljus. Kort sagt gör vi samhällsnytta – varje dag.

Kommer du ihåg?

Hur många är vi som arbetar i Linköpings kommun?

Senast uppdaterad den 13 april 2017