4. Din utveckling

 

Vår syn på utveckling

I Linköpings kommun älskar vi när människor och idéer växer. Som medarbetare får du tillgång till många olika utbildningar och kurser som utvecklar dig. Oavsett hur du önskar att växa så finns det utvecklingsvägar för dig.

Ditt ansvar för din egen utveckling

Du som medarbetare har själv ett ansvar att undersöka vilken kompetensutveckling du behöver. Du har möjlighet att få kompetensutveckling på många olika sätt, exempelvis genom utbildning, studiecirklar och arbetsrotation.

En gång om året kommer du att ha medarbetarsamtal med din närmaste chef. Till detta samtal är det bra att tänka igenom vad du behöver och vill utvecklas inom. Tänk också på att medarbetarsamtalet inte är din enda möjlighet att visa vad du vill. Prata med din chef under året om utvecklingsfrågor och hur du vill växa med oss.

Linköpings kommun är en av de kommuner i Sverige som satsar mest på att vidareutveckla sina medarbetare. En del av den kompetensutveckling som vi erbjuder dig som medarbetare finns samlad i Kommunakademin. Kommunakademin hittar du på intranätet och du kan också prata med din chef för att få råd och stöd kring vilken eller vilka kurser som passar för just dig.

Linköpings kommun deltar också i olika regionala och nationella utbildningar, bland annat genom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Vår ambition är att delta i så många utvecklingsprojekt som är möjligt då vi är och vill vara en kommun i framkant. Därför finns det stora möjligheter för dig som medarbetare att vara med i utvecklingsprojekt så länge du visar ditt intresse.

Linköpings kommun är stor, vi är fler än 9 000 medarbetare här och vår storlek ger oss möjligheter. Vi som arbetsgivare ser gärna att du som arbetar hos oss utvecklas både på bredden och höjden. Till exempel tycker vi att det är positivt att våra medarbetare byter jobb internt, även mellan våra sju förvaltningar. Vi har en intern ordning för hur vi rekryterar internt, du kan läsa mer om hur det går till på vårt intranät, eller prata med din chef.

Vi är en växande kommun och det ställer krav på oss från våra medborgare. När Linköping växer skapas fler arbetstillfällen och nya roller. Det gäller att vi hänger med i utvecklingen till exempel kring digitalisering för att kunna svara på deras behov och önskemål, samtidigt som vi inkluderar de medborgare som inte vill, eller kan, få service digitalt.

För att ta reda på var, när och hur du kan få kompetensutveckling, läs mer på intranätet som du får tillgång till av din chef när du börjar jobba i kommunen. Du kan också be din chef om hjälp. Prata också med henne eller honom och berätta om hur just du skulle vilja utvecklas tillsammans med oss.

 

Goda utvecklingsmöjligheter för dig som är eller vill bli chef

Efter mer än 17 år inom kommunen ser personalchefen Lotta Larsson fortsatt ljust på sina utvecklingsmöjligheter. Att ta vara på de utvecklingsvägar som erbjuds, dra nytta av sina nätverk och ha en öppen dialog med chefen är några av hennes tips till dig som vill utvecklas i Linköpings kommun.

Lotta Larssons första möte med Linköpings kommun som arbetsgivare skedde i samband med att hon började som timvikarie inom äldreomsorgen. Att jobba med människor och göra skillnad för andra var hennes stora behållning av jobbet och dessa drivkrafter har hon behållit under alla år i kommunen. Efter att ha utbildat sig till personalvetare på Linköpings universitet fick Lotta Larsson en av traineetjänsterna på kommunens dåvarande traineeprogram för framtida chefer.

– Det var ett gyllene tillfälle att kombinera utbildning med att få arbeta i olika projekt. Vi fick en mycket god överblick över organisationen och en gedigen ledarskapsutbildning. Utbildningen gav oss också många möjligheter att göra spännande studiebesök – i andra kommuner, företag och även i Bryssel. Det var en jättebra introduktion i kommunens organisation och en bra förberedelse för en chef- eller ledarroll.

En stor organisation med många chanser till utveckling

Sedan traineetiden har Lotta Larsson hunnit med flera olika tjänster inom Linköpings kommun. Bland annat som HR-konsult, personalstrateg och personalchef på kommunledningskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och som administrativ chef på Anders Ljungstedts gymnasium.

– Jag är jätteglad för min resa. Jag har fått prova olika roller och jobba med människor. Jag trivs jättebra i kommunen och det är verkligen en fördel med en stor organisation som den här där du kan byta och prova olika roller.

En spännande karriärutveckling får du dels genom att göra ett bra jobb i vardagen, dels genom att aktivt visa intresse för och söka de nya tjänster som kommer ut, menar Lotta Larsson.

– Dessutom behöver du en chef som ger dig förtroende, som tror på att dig och som på ett eller annat sätt bereder väg.

Arbetsglädje är viktigt

Som chef tror Lotta Larsson att utveckling sker genom god kommunikation mellan chef och medarbetare.

– Att ömsesidigt kunna säga vad som är bra och vad som kan bli bättre, utvecklar. I min roll idag ger jag stöd till cheferna inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Jag vill sprida positivitet och se möjligheter till utveckling för organisationen, grupper och individer. Och även om vi är seriösa och gör ett bra jobb så måste vi skratta tillsammans också. Arbetsglädje är jätteviktigt!

Lotta Larssons karriärtips:

– Det är viktigt att ha ett tydligt uppdrag: Vad är min roll och vad har jag för mandat?

– Sök de chefstjänster som dyker upp! Håll dig uppdaterad om dina utvecklingsmöjligheter och sök de utbildningar och interna ledarskapsprogram som erbjuds. Ta även hjälp av ditt nätverk i vardagen, både internt och externt – du behöver inte göra allt själv. Var också öppen i samtalen med din chef om att du vill utvecklas och hur, så kommer hon eller han att stötta dig. Ta en aktiv roll, vänta inte på att chefen kommer och frågar.

– Var inte rädd att söka en chefstjänst fast du har mindre barn! Jag har haft flera chefstjänster och arbetat deltid periodvis samt varit föräldraledig med mina tre barn och det har fungerat bra tack vare en bra dialog med mina chefer. Linköpings kommun är en bra arbetsgivare för småbarnsföräldrar!

Testa dina kunskaper!

Vem är ytterst ansvarig för din kompetensutveckling?

Senast uppdaterad den 30 mars 2017