5. Bra att veta

Kommunen är en komplex och viktig organisation. Det är vi som arbetar i kommunen som ser till att Linköping fungerar. Här ger vi dig en snabb förklaring kring hur alla delarna i kommunen hänger ihop och hur vi styrs.

Så här fungerar det

Linköpings kommun styrs av politiker som valts direkt av våra medborgare. Vår tjänstemanna­organisation ser därefter till att besluten genomförs. Kommunalval hålls vart fjärde år. Det innebär att vi som arbetar i kommunen får ett helt eller delvis nytt styre vart fjärde år, allt beror på hur våra medborgare röstar.

 

Senast uppdaterad den 28 mars 2017