Inköp och upphandling

Det är alltid viktigt för oss i kommunen att hushålla med skattemedlen som vid bedriver vår verksamhet med. Ett sätt att se till att skattepengarna används rätt är att vid inköp och upphandling alltid säkerställa att det är den mest lämpade aktören vi använder oss av. Som anställd i kommunen behöver du känna till hur inköp och upphandling går till. Din chef kommer att informera dig om hur inköp och upphandling går till om och när det blir aktuellt. Har du frågor om detta vänder du dig till honom eller henne.

 

Senast uppdaterad den 3 april 2017