Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Den tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Kommunfullmäktige beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Den väljer också ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

 

Senast uppdaterad den 3 april 2017