Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Öppen förskola/familjecentral - Tannefors

Välkommen till familjecentralen i Tannefors! Vår verksamhet, som är frivillig och gratis, är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-5 år. Vi bedriver öppen förskola, barnavårdscentral och social rådgivning genom Råd och Stöd. Vi planerar vår verksamhet utifrån våra besökares behov.

Öppna förskolans öppettider

Dag Tid Ålder
Måndag 09.00-12.00 0-12 månader
          13.00-16.00                      0-5 år
Tisdag 13.00-16.00 0-5 år
Torsdag 09.00-12.00 0-5 år
  13.00-16.00 0-18 månader
Fredag 09.00-12.00 0-5 år

Öppna förskolans aktiviteter

Vi har sångstund varje dag kl 10.00 och 14.00 På torsdagar har vi tematräffar kl. 13.30 och då är sångstunden ca 14.15.

18/1 Bärsjalar och bärselar
25/1 Stängt
1/2 Biblioteket
8/2 Apoteket
15/2 Folktandvården
22/2 Sång 14.00
1/3 Dietist, mat
8/3 Infektioner, BVC
15/3 NTF, trafiksäkerhet
22/3 Barnomsorgshandläggare
29/3 Stängt, (skärtorsdag)
5/4 Rörelse och aktivitet, BVC
12/4 Barn och sömn, BVC
19/4 Sång 14.00
26/4 När familjen växer, BVC, Råd och stöd
3/5   Sexualrådgivare
10/5 Stängt (Kristi himmelsfärds dag)
24/5 Folktandvården
31/5 Sång 14.00
7/6 Friskis och Svettis, info om träning efter graviditet

Vi har öppet kl 13-16 med sångstund ca kl 14.30

Spädbarnsmassage är ett tillfälle för dig som förälder att få en lugn och avkopplande stund tillsammans med ditt barn och lära känna, förstå och besvara ditt barns signaler och kroppsspråk.
Massage är en kärleksfull beröring som stärker banden mellan dig som förälder och ditt barn och som stimulerar barnets alla sinnen.

Vi erbjuder massage till familjer med barn 2-4 månader som är inskrivna på Tannefors BVC.

Vi kommer att träffas i en liten grupp följande tisdagar kl 10.30-12.00.

 

Grupp 1

18 september

25 september

2 oktober

9 oktober

Grupp 2 30 oktober 6 november 20 november 27 november

Välkommen med frågor och din anmälan till någon av grupperna till

Eva Bengtsson, förskollärare eva.bengtsson@linkoping.se

Kerstin Nilsson, förskollärare kerstin.A.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 44, 013-26 25 51

 

Följ Öppna förskolan Tannefors på Instagram

Familjecentralens verksamheter och personal

På familjecentralen samarbetar förskollärare, barnsjuksköterskor och socialsekreterare från Råd och Stöd. Tillsammans ger vi stöd i föräldraskapet och följer barnets utveckling och hälsa. Föräldrar erbjuds också att delta i föräldraträffar med olika teman.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och föräldrar

Här arbetar förskollärare som erbjuder en pedagogisk verksamhet som tar tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. Du får möjlighet att lära känna andra vuxna och barn, utbyta tankar, erfarenheter och få stöd i rollen att vara förälder. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. Föräldrar ansvarar för sina egna barn. Tänk på att vara infektionsfri vid besök på öppna förskolan. 

Barnavårdscentralen (BVC) 

På Barnavårdscentralen arbetar barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

  • hembesök
  • hälsoundersökningar
  • vaccinationer
  • rådgivning/stöd i föräldrarollen
  • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped. 

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelation, familjeliv med mera.

Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-12 år är välkommen. 

Processstödjare

Processtödjaren är länken mellan familjecentralen och förskolan för nyanlända och flerspråkiga familjer.

Telefon: 013-26 27 53.

Råd & Stöd

Skicka e-post till Råd & Stöd

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växeln)

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink
Råd & Stöd
581 81 Linköping

Fax: 013-20 87 49

Webbadress: http://www.leanlink.se/radstod http://www.leanlink.se/radstod

Öppen förskola - Tannefors

Skicka e-post till Öppen förskola - Tannefors

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 44

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 43C (se karta)

Postadress: Öppen förskola - Tannefors
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fctannefors http://www.linkoping.se/fctannefors

Förskolechef: Sara Engfelt

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 maj 2018