Forum för samverkan

Föräldramöte och Forum för samverkan består av en föräldrarepresentant per bas, arbetslagsledare, förskolechefer samt specialpedagog. Forum äger rum fyra gånger under ett verksamhetsår varav två på respektive förskola med inriktning på lokala frågeställningar, kallat föräldramöte samt två gemensamma för området där övergripande frågor gällande verksamheten diskuteras.

Föräldramöte, Lilla Grönhög

10/2 kl 18.00 - 19.30

Forum för samverkan, Bärstadskolan

Forum för samverkan, Förskolor Ekängen, består av en föräldrarepresentant från varje avdelning och en personalrepresentant från varje förskola samt vid behov specialpedagog, förskolechef och biträdande förskolechef. Möten äger rum fyra gånger per verksamhetsår.

26/4 kl 18.00 - 19.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2016