Handlingsplaner

Verksamhetsplan, Trygghetsplan och Kvalitetsrapport är handlingsplaner som styr verksamheten i förskolan.

Verksamhetsplan

Förskolor i Ekängen arbetar efter läroplanen (Lpfö98/10), verksamhetsuppdraget från kommunen samt den områdesgemensamma lokala arbetsplan som är utarbetad av pedagoger i området.

Verksamhetsplan

Trygghetsplan

Pedagogerna i Förskolor Ekängen har utarbetat en trygghetsplan utifrån lagen
(2008:567) om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och
elever. Planen är individuell för varje förskola. Målsättningen
med trygghetsplanen är att alla barn och pedagoger känner sig trygga samt vågar
och tillåts att vara sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Trygghetsplan

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten beskriver hur vi arbetar med normer och värden.

Normer och värden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2016