Om förskolan

På förskolan Skogsgläntan, Järnåldersgatan 27, har vi skogen alldeles inpå knuten!

Under läsåret 2015/2016 renoveras förskolan, en del i taget, varför vi i år har en mindre barngrupp än normalt.

Förskolan består för närvarande av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Under en del av dagen delas barnen in i mindre grupper utifrån ålder och behov. I den blå gruppen ingår barn i åldern 1-3 år och i den gröna gruppen barn mellan 3 och 5 år.

Vår innemiljö är i ständig förändring utifrån barnens behov, intressen och utveckling. Vi ser barnen som kompetenta och tycker det är viktigt med en tillåtande miljö där barnen kan vara självständiga. Det innebär bl.a. att ett rikt material finns tillgängligt för barnen att själva ta fram, och vi är noga med att introducera både rutiner och miljö för barnen. Eftersom vi tror att barnen lär bäst i samspel med andra och med oss vuxna strävar vi också efter att skapa en miljö som inbjuder till möten och gemensamt utforskande. 

På Skogsgläntan arbetar vi i projekt med utgångspunkt i det som barnen visar intresse för. Genom vårt reflekterande och dokumenterande arbetssätt tar vi reda på hur vi kan utmana barnen vidare i sitt utforskande.

Vi lägger också stor vikt vid att se och bemöta varje barn på ett individuellt plan. Alla ska få möjlighet att bli sitt bästa jag!

Välkomna att besöka oss på Skogsgläntan. Vi tar emot besök på fredagsförmiddagar. Ring så bestämmer vi en tid, tel 013-208913.

Vi har en varierad utemiljö med tillgång till naturmiljö med bl.a. klätterträd inne på gården. Där finns även sandlåda, rutchkana och gungor. Den asfalterade delen av gården på framsidan av huset passar bra att tex. cykla, hoppa hopprep och rita med asfaltskritor på.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016