Om familjecentralen - Skäggetorp

Välkommen till familjecentralen i Skäggetorps centrum! Vår verksamhet, som är frivillig och gratis är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-5 år. Vi bedriver öppen förskola, barnavårdscentral och social rådgivning. Vi planerar vår verksamhet utifrån våra besökares behov.

Den 17/1 och den 25/1 har vi stängt för att skriva årsberättelse och planera vår verksamhet.

Familjecentralen Skäggetorp

Familjecentralen Skäggetorp

Familjecentralens verksamheter och personal

På familjecentralen samarbetar förskollärare, barnsjuksköterskor och socialsekreterare från Råd och Stöd. Vi samarbetar även med två brobyggare som har språkkompetens i arabiska och somaliska. Tillsammans ger vi stöd i föräldraskapet och följer barnets utveckling och hälsa. Föräldrar erbjuds också att delta i föräldraträffar med olika teman.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och föräldrar

På Öppna förskolan arbetar två förskollärare. Här finns möjlighet att träffa andra föräldrar och barn, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Här kan du och ditt barn leka, läsa, pyssla, sjunga och du som förälder kan också få vägledning i föräldraskapet.

Måndag:

09:00 - 12:00

Barn 0-5 år

 

13:00 - 15:30

Småbarnsöppet 0-12 mån

Tisdag: 

13:00 - 15.30

Barn 0-5 år

 Onsdag:

13:00 - 15:30

Barn 0-5 år

Torsdag: 

09:00 - 12:00
10:00

Småbarnsöppet 0-12 mån
Babymassage 2-6 mån

Fredag: 

09:00 - 12:00

Barn 0-5 år

Den 17/1 och den 25/1 har vi stängt för att skriva årsberättelse och planera vår verksamhet.

Barnavårdscentralen (BVC) 

På Barnavårdscentralen arbetar tre barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda;

  • hembesök
  • hälsoundersökningar
  • vaccinationer
  • rådgivning/stöd i föräldrarollen
  • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped.

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelationen, familjelivet etc.

Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-12 år är välkommen.

Öppna förskolan: tel. 013-20 58 74  
Barnavårdscentral (BVC):   tel. 010-103 52 38
Telefontid klockan 8.15-9.00
 
Råd och Stöd: tel. 013-26 39 33
070-294 78 37
 
Ansvarig förskolechef,      
Ewa Westergreen-Karlsson:    
tel. 013-20 72 71  
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2017